Alsnog: bijeenkomst over energietransitie in onze wijken

Om te noteren: op donderdag 28 april vindt vanaf 20.00 uur in De Hunzeborgh alsnog de informatieavond plaats over de energietransitie in De Hunze / Van Starkenborgh. Onderwerpen die aan de orde komen: waarom moeten we van het gas af, hoe kunnen we dat in onze wijk doen en wie kunnen ons daarbij helpen?

De gemeente Groningen en energiecoöperatie Grunneger Power leveren een bijdrage aan deze avond.

De insteek is dat zo veel mogelijk vragen en opmerkingen van de bezoekers aan de orde komen. We willen graag peilen hoe ‘we’ willen verduurzamen en wat het Energieteam voor de wijkbewoners kan betekenen.

Bovendien hopen we dat de avond mensen enthousiast maakt om het team te versterken. En we beginnen de speurtocht naar een Energiecoach, een vrijwilliger die wordt opgeleid om in onze wijk adviezen te geven voor de verduurzaming van de woningen.
Belangstellenden kunnen zich bij ons melden via: energieteam [at] dehunzevanstarkenborgh.nl

Eerder zou deze bijeenkomst plaatsvinden op 1 december 2021.
Die moest in verband met de coronamaatregelen worden afgelast.

Let wel: het aantal plaatsen is beperkt.
Meldt u snel aan en voorkom dat we u de teleurstellende mededeling moeten doen dat de zaal ‘vol’ is.

Energieteam De Hunze/Van Starkenborgh