Impressie

RWS is bezig om van deze verschillende filmpjes één complete film te maken. En dat moet in de RWS huisstijl.
Pas dan kan deze worden gepubliceerd op hun website. Zo zijn de regels… En dat kan nog wel even duren.
Dus daarom nu alvast 3 aparte filmpjes zodat we deze kunnen delen met onze achterban.

Het is wel belangrijk om te benoemen dat het uiterlijk van de brug nog niet vast staat. De brug die in de filmpjes wordt getoond is een concept om zo een indruk te geven hoe het zou kunnen worden. Het definitieve ontwerp wordt gemaakt door de aannemer. Dit is een proces dat in nauwe samenwerking met de gemeente Groningen plaats gaat vinden. Het gaat dan om de verschijningsvorm. Wat wel vast staat is dat het hefbrug (gesloten 4,5 meter, geopend 9,7 meter) wordt met twee vast fietsloopbruggen  (hoogte 9,7 meter) met een overspanning van 54 meter.

De toeleidende wegen met rotonde en voetpaden, loop van de Hunze en ook de positie bomen en dergelijke in de filmpjes is gebaseerd op het voorlopig ontwerp en staan dus wel vast.


Bron: Omgevingsmanager RWS.