Alternatieve ABV 2020 afgerond! En bestuur BHS weer versterkt!

Geen ABV, wél ABV. Maar dan anders…

We vonden het belangrijk om de ABV niet langer meer uit te stellen en ons toch te verantwoorden. De digitalisering in onze maatschappij heeft daar een handje bij geholpen. Nadat we in de laatste week van juni alle officiële stukken op de website hadden gepubliceerd, hebben we in spanning afgewacht of we nog vragen en reacties zouden krijgen. Die waren positief. Dus heeft het bestuur tijdens de bestuursvergadering van donderdag 16 juli jl mogen concluderen dat de bewoners het bestuur van de BHS decharge heeft verleend voor het uitgevoerde (financieel) beleid. Daar zijn we blij mee en kunnen nu weer verder de overige bestuurszaken.

In het bijzonder willen we nog de leden van de kascontrole commissie, Martha Sulter en Harry de Jongh, bedanken voor hun controlewerkzaamheden. Namens alle bewoners hebben ze een mooie bos bloemen thuis bezorgd gekregen. We hopen volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen.

Ook zijn nu Marian Asselman en Edoardo Mentegazzi officieel afgetreden en is Peter Altena tot het bestuur toegetreden. We zullen Marian en Edoardo nog op gepaste wijze bedanken voor hun bijdragen en inzet. Daarnaast mogen we 2 ad interim bestuursleden welkom heten. Marga Hesseling en Bert Meijberg gaan het bestuur versterken. Ze zijn 2 x bij onze bestuursvergaderingen aanwezig geweest en hebben nu de stap gezet om samen met ons de belangen van de wijk te gaan vertegenwoordigen. Super en deze versterking voelt goed. Formeel zullen ze op de ABV 2021 worden voorgedragen als bestuurslid, maar ondertussen zullen ze volwaardig gaan meedraaien. Uiteraard zullen we Marga, Bert maar ook Peter nog aan jullie voorstellen. Dat zullen we zowel via de website als via het wijkblad gaan doen. Gezamenlijk kijken we uit naar een mooi bestuursjaar met hopelijk weer veel en bijzondere evenementen. Op dit moment zijn we bezig om in het najaar een thema avond energietransitie te organiseren. We hopen op een leerzaam, ‘energiek’ en vooral goed bezocht evenement. Houdt onze website dus goed in de gaten.

Hebben jullie zelf een idee, voorstel of een evenement wat je wilt organiseren laat het ons dan weten. We houden van dynamiek in de wijken!

Namens het (nieuwe) bestuur van de bewonersorganisatie De Hunze Van Starkenborgh een mooie en gezonde zomer toegewenst.