Bestuur

Wat onze Bewonersorganisatie en de Hunzeborgh doen?

Sommige wijkbewoners is het niet duidelijk wat het verschil is tussen vereniging Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh (BHS) en stichting Hunzeborgh. Vandaar op verzoek van beide besturen een korte uitleg.

Bewonersorganisatie BHS

De BHS behartigt de belangen van de wijkbewoners. De vereniging waakt over het werk-, woon- en leefklimaat in de wijk. Daartoe overlegt de BHS met bijvoorbeeld de gemeente over onderwerpen als het verkeer, het groen, de veiligheid en de speelvoorzieningen. Daarnaast faciliteert de BHS diverse activiteiten in de wijk en in de Hunzeborgh door sponsoring. De organisatie probeert de bewoners daarbij zo veel mogelijk te betrekken.

Het bestuur bestaat uit vijf leden en schrijft eenmaal per jaar een algemene bewonersvergadering uit. Het Energieteam, het Oranje Comité De Hunze/Van Starkenborgh dat de Koningsdagviering organiseert, de redactie van het wijkblad en de website doen hun werk onder de vleugels van de BHS. Op de website www.dehunzevanstarkenborgh.nl staat alles te lezen over de activiteiten van de bewonersorganisatie.  

Hunzeborgh

Stichting Hunzeborgh beheert het buurtcentrum en organiseert, met de inzet van vrijwilligers, de activiteiten die er plaatsvinden. De kinderdisco, de fitness voor 50-plussers, de yoga, het schaken, het bridgen, het koor, de schildercursus, de culturele commissie, de lezingen, al die activiteiten zijn mogelijk doordat de stichting het gebruik en de verhuur van de Hunzeborgh in goede banen leidt. Op de website www.dehunzeborgh.nl staat alles te lezen over de activiteiten in het buurtcentrum en de mogelijkheid om als buurtbewoner het buurtcentrum te huren.

Sommige activiteiten organiseren stichting Hunzeborgh en de BHS samen. Voorbeelden daarvan zijn de nieuwjaarsreceptie en het vrijwilligersdiner.

John Geijp