Bewoners laten zien dat een lage Gerrit Krolbrug wel degelijk kan!

Chris van Malkenhorst van het Gerrit Krolbrugcomité wil een mooie -dus lage- nieuwe brug waar de 16.000 dagelijkse fietsers straks met even veel plezier gebruik van maken als de circa 30 schepen. Foto: Peter Wassing

De stuurgroep Drie Groninger Bruggen kan de varianten voor de nieuwe Gerrit Krolbrug in Groningen eindelijk goed met elkaar vergelijken, nu de bewonersvariant op dezelfde manier in de studie is opgenomen.

Voorzitter Chris van Malkenhorst van het Gerrit Krolbrugcomité, dat de nieuwe variant inbracht, is blij dat de omissie is hersteld.. ,,Uit de studie blijkt dat een 3 meter brug prima te realiseren is. Er is dus geen reden meer voor een hogere brug.’’

Het bewonerscomité moet nu afwachten hoe gemeente, provincie en rijk er tegenaan kijken. De in Groningen populaire bewonersvariant (een brug van 3 meter hoog, in plaats van 4,50 of 5,70 meter) werd tot dusver niet door Rijkswaterstaat onderzocht. Dat gebeurde pas nadat de gemeenteraad van Groningen en de Tweede Kamer daar bij de minister op aandrongen. Zij wil het najaar een besluit nemen en in 2024 bouwen. Het verkeer zou er dan in 2026 weer overheen kunnen.

Te spreken

Van Malkenhorst is met wat kanttekeningen tevreden over de studie van ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV, ZJA Zwarts & Jansma Architecten en BoschSlabbers Landschapsarchitecten. Ze brachten in kaart en verbeeldden hoe de lage brug in de stad kan worden ingepast. Daarbij gingen ze op dezelfde manier te werk als eerder met de hoge bruggen.
De studie bevestigt dat de 3 meter variant aan beide zijden van het Van Starkenborghkanaal zeer goed inpasbaar is en laat zien dat de brug goedkoper en sneller te realiseren is dan een hoge. Andere voordelen:

  • Minder overlast bij de bouw
  • Laagste hellingpercentage met 1,75 procent iets lager dan bij andere bruggen
  • Kortere helling
  • Geen talud (inkijk) voor bestaande woningen.

Bovendien kan de geplande rotonde tussen de school en het brugwachtershuis aan de kant van Beijum gemakkelijk worden aangesloten op Ulgersmaweg die vanaf Stiefbeen & Zoon wordt verlegd. Daar zijn in deze variant geen ingewikkelde ingrepen, zoals wegverhogingen, voor nodig.

De nieuwe brug (links) met rechts daarvan de toekomstige woontoren van Lefier. De Sint Eustatiusstraat blijft, in tegenstelling tot bij de hoge bruggen, toegankelijk voor fietsers. Tekening: ontwerpboek MIRT planuitwerking.

Zijweg

Nog een voordeel: de Westindischekade/ Sint Eustatiusstraat blijft toegankelijk voor fietsers. Bij hoge bruggen wordt die zijweg voor alle verkeer onbereikbaar vanwege het hoge talud. Met een lage brug blijft de huidige situatie in stand. De gemeente wil de straat toch voor autoverkeer afsluiten. De Westindische buurt wordt alleen via de Oosterhamriklaan toegankelijk. Er blijft wel een afslag voor fietsers.
Een klein nadeel van de 3 meter variant is het hoogteverschil tussen de Korreweg en de hoge ingang van de toekomstige woontoren van Lefier. Daar is volgens de onderzoekers in overleg met de architect nog wel wat aan te doen.

Scheepvaart

Volgens Van Malkenhorst zitten er scheepvaart-technisch ook geen nadelen aan een brug van 3 meter. ,,Of het moet al zijn dat de hefbrug iets langer open staat omdat de brug 1,5 meter verder omhoog moet. Maar dat kost hooguit 15 seconden. Dat hebben fietsers er graag voor over. Ze nemen ook graag een paar extra openingen voor de pleziervaart voor lief.’’
Vorig jaar ging de brug nog geen 30 keer per dag open, alleen in de zomermaanden liep het gemiddelde door de pleziervaart op tot maximaal 32. Grotere schepen vangen een eventueel hoger tonnage in de toekomst op. Een brug van 4,5 meter gaat net zo vaak omhoog.
Het Gerrit Krolbrugcomité spreekt namens diverse bewonersorganisaties die 40.000 bewoners van omliggende wijken vertegenwoordigen, en de 16.000 fietsers die dagelijks over de brug rijden.

Tekening van de 3 meter variant uit de planuitwerking voor de nieuwe Gerrit Krolbrug.

Trekken of duwen

Bij alle varianten heeft de minister de keuze tussen een tafelbrug (daarbij wordt de brug omhooggeduwd door 4 poten) of een hefbrug (met kabels en een heftoren). Vanwege de uniformiteit heeft Rijkswaterstaat de voorkeur voor een tafelbrug. Dat type is ook in Dorkwerd, Aduard en Zuidhorn gebouwd. De nieuwe hoge fietsbruggen, die in alle varianten naast de beweegbare brug worden gebouwd, krijgen vier trappen van 1,94 meter met drie rustplateaus.
Rijkswaterstaat werkt sinds 2007 aan de vervanging van de brug in het kader van de opwaardering van de vaarweg Lemmer- Delfzijl voor grotere schepen. De bruggen krijgen een grotere overspanning en worden hoger. De stuurgroep van gemeente, provincie en Rijkswaterstaat werkt ook aan nieuwbouw van de Paddepoelsterbrug en de Busbaanbrug.

Geen zicht op tijdelijke oplossing

Twee maanden na het stuk varen van de de Gerrit Krolbrug in Groningen (15 mei) is er nog geen zicht op een tijdelijke oplossing

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft de Tweede Kamer laten weten dat het minimaal 1,5 jaar duurt om de brug te repareren, als dat al lukt. Het beweegbare deel van de brug gaat na de zomervakantie voor onderzoek naar een werf. Reparatie ter plekke is niet mogelijk.

In een brief aan B en W van Groningen schrijft directeur Joost de Ruig van Rijkswaterstaat dat er nader onderzoek nodig is naar de technische staat van de brug- en landhoofden, de doorlooptijd en of een tijdelijke oplossing wel uit kan. Het versnellen van de procedure voor een compleet nieuwe brug zit er niet in. Als alles meezit kan de bouw in 2024 beginnen.
Volgens De Ruig kijkt Rijkswaterstaat ook naar alternatieve manieren om de verbinding tijdelijk te herstellen. Hij geeft niet aan wanneer de uitkomsten van dat onderzoek bekend zijn.

Sinds de aanvaring staan er dagelijks stewards bij de hoge vaste bruggen om mensen te helpen en te informeren over omleidingsroutes. Een taxibusje brengt af en toe iemand naar de overkant. Autoverkeer moet omrijden via de ringweg. Bedrijven aan de Ulgersmaweg, met name de benzinepomp, melden omzetverlies.


Bron: dvhn.nl