BHS Vergadering 27 november 2023

Belangrijkste bespreek- en besluitpunten:

Bezoek wijkwethouder Rik van Niejenhuis

Op 24 november heeft het wijkbezoek van wethouder Rik van Niejenhuis plaats gevonden. Een delegatie van het bestuur heeft hem ontvangen en met hem een rondje door de wijk gemaakt. De aandachtspunten daarbij waren de wateroverlast in de wijk in tuinen en onder het huis, de parkeerproblematiek aan de Ulgersmaweg en de bomen aan de Hunzedijk. In het huis van een wijkbewoner heeft de wethouder kunnen zien hoe de wateroverlast eruitziet. Het bestuur heeft de indruk dat de wethouder het probleem van de wateroverlast heeft opgepikt. Hij kondigde aan zich daar verder met betrokken ambtenaren in te zullen verdiepen. Wat betreft de parkeerproblematiek aan de Ulgersmaweg is met hem gesproken over de verschillende mogelijkheden om daar iets aan te doen. De wethouder gaf aan de gemeente een gebrek heeft aan capaciteit om een eventueel parkeerverbod goed te kunnen handhaven. Een andere oplossing dan een parkeerverbod zou zijn voorkeur hebben. Het bestuur heeft richting de wethouder aangegeven dat zij van de gemeente verwacht dat zij met een oplossing komt voor de parkeerproblematiek. Wij wachten overigens nog op antwoorden op de aanvullende vragen die wij aan de gemeente hierover hebben gesteld.

Wat betreft de bomen aan de Hunzedijk: bewoners hebben aangegeven last te hebben van takken die bij forse wind uit de bomen vallen. In het kader van de uitvoering van de plannen van de Hunzevisie, wil de gemeente op termijn bomen op de Hunzedijk vervangen. De wethouder heeft aangegeven dat de gemeente het 1000-bomenplan heeft, waarbij geld is gereserveerd om 1000 nieuwe bomen te planten. Dat geld is nog niet op, dus wie weet kan daar voor een gedeeltelijke vervanging, daar waar de bomen dicht bij huizen staan, gebruik van worden gemaakt. Het bestuur zal nagaan wat de mogelijkheden zijn.

Deelbakfietsen

De gemeente wil naast deelfietsen en deelscooter ook deelbakfietsen gaan aanbieden in Groningen. Deze zijn te gebruiken via de telefoon, zonder zelf een bakfiets te hoeven aanschaffen. De bedoeling is dat deelbakfietsen op vaste plekken komen in verschillende wijken. De gemeente heeft een aantal plekken om de bakfietsen te parkeren op een digitale kaart gezet. Bewoners en bewonersorganisaties kunnen aangeven wat ze van die plekken vinden (gebruik daarvoor de link digitale kaart)  De bewonersorganisatie heeft gereageerd dat ze de aangewezen plek op de kruising Berlageweg, van Eesterenlaan en Dudoklaan geen geschikte plek vindt. Wij hebben als alternatief aangedragen de stoep aan de Berlageweg, ter hoogte van het plantsoentje bij de Boekenlaan. We hebben daarbij wel aangetekend dat er niet meer dan 2 bakfietsen geplaatst zouden moeten kunnen worden.


BHS vergadering 27 november 2023 besluitpunten def