Bloemschikken Pasen

Op Zondag 10 april van 14.00 – 16.30 uur leer je van Ilse de Graaf van BLOEM2U technieken om een voorjaarsbloemstuk te maken.
Voor € 20,- (incl. alle materialen) kom je de geheimpjes van dit prachtige vak tijdens deze workshop te weten.
Er wordt gebruik gemaakt van o.a. bloembolletjes en/of bloemen en takken die in april voorhanden zijn.
Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 15 personen.

Opgave voor 30 maart bij Janny de Waard.
E-mail: je.de.waard@hetnet.nl. Tel.nr. 050-5418664

In verband met de inkoop van materialen het deelnemersbedrag graag ook voor 30 maart overmaken op:
Rek.nr. NL64 INGB 0005 2441 43 t.n.v. J.E. de Waard.

Wanneer: Zondag 10 april van 14.00 – 16.30 uur
Waar: Buurtcentrum De Hunzeborgh