Boot ramt Gerrit Krolbrug

Wat een klap! En wat een gevolgen. De aanvaring van de Gerrit Krolbrug leidt ertoe dat de brug de komende jaren niet voor auto’s toegankelijk zal zijn. Welke gevolgen heeft dat voor de vervanging? Een draadje.

De brug is vrijwel zeker de komende jaren onbruikbaar voor autoverkeer. Maar ook voor rolstoelen, scootmobielen, ouders met kinderwagens, bakfietsen en mensen die de fiets niet omhoog kunnen duwen.

De aanvaring komt net nu we bezig zijn met gemeente en Rijkswaterstaat om de Bewonersvariant uit te werken in een haalbaar voorstel. Wij houden het hoofd koel: we gaan gewoon verder, waar we mee bezig waren.

En als het toch sneller moet: bouw dan een lage brug. Dan hoeft er geen opgehoogd talud in te klinken.
Dat scheelt je zeker een half jaar bouwtijd!

We hebben heel veel vragen na de aanvaring van de #GerritKrolbrug door het schip de Bodensee.
Net als iedereen: waarom heeft de schipper de brug en de rode verkeerslichten niet gezien?

Maar ook: heeft de bedienpost Oostersluis, waar de Gerrit Krolbrug wordt bediend, de schipper tijdens de rit gesproken en misschien ook gewaarschuwd?

Volgt de bedienpost de schepen via de GPS-tracker (bijvoorbeeld: schepenvolgen.nl) ?
Had de Bodensee de GPS-tracker uitstaan?

De bedienpost Gaarkeuken heeft de bruggen tussen Gaarkeuken en Dorkwerd opengezet voor de Bodensee, maar blijkbaar is er geen overdracht geweest. Zou dat niet onderdeel van de professionalisering moeten zijn, die Rijkswaterstaat heeft doorgevoerd na de aanvaringen van de Dorkwerderbrug?

En als we het toch hebben over professionalisering, zijn de schippers en stuurlui wel voldoende geschoold en zo nee, waarom laten we dat toe? Het ging hier nota bene om een tanker die door dichtbevolkt gebied vaart!

Pointer (onderzoeksjournalistiek van de NPO) heeft op 16 mei 2021 een uitzending gemaakt over de communicatieproblemen in de binnenvaart. Luister hier de podcast

Conclusie: ongevallen zijn in de helft van de ongevallen te wijten aan slechte communicatie.
Hier ligt niet alleen een taak voor de gemeente en Rijkswaterstaat, maar ook voor de Inspectie Scheepvaart.


Bronnen:
De Gerrit Drolbrug heeft het internationale nieuws gehaald.