Bruggen ellende

Op de laatste dag van de maand Mei zijn er spontaan een aantal bruggen defect.
Deels door storingen en er is er weer een brug aangevaren, een opsomming.