Nieuwsbrief: Mensen met dementie in Groningen

De Nieuwsbrief Mensen met dementie in Groningen die gemiddeld 1 keer per maand verschijnt bevat vooral nieuws over de ontwikkelingen in de Provincie Groningen die belangrijk zijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de Provincie Groningen.

Minder afval en veel meer grondstoffen voor hergebruik

Het College van B&W van Groningen heeft deze week de keuzenota afval- en grondstoffenbeleid voor de periode 2021-2025 vastgesteld.

Hierin staan de ambities om te komen tot een milieuvriendelijk, kosteneffectief en maatschappelijk verantwoord afvalbeleid, te behalen door een goede manier van afvalscheiding.

Meer laadpalen om elektrisch rijden te stimuleren

De gemeente Groningen wil elektrisch rijden stimuleren. Belangrijk daarbij is dat mensen gebruik kunnen maken van een elektrische laadpaal dicht bij hun huis. Daarom breidt de gemeente het aantal openbare laadpalen de komende jaren uit.
De mogelijke locaties voor nieuwe laadpalen zijn in kaart gebracht.

Nieuwe plek voor hulp bij werk en scholing in oostelijk deel van de stad

Op 2 juni opent de directie Werk & Participatie van de gemeente Groningen een locatie in de Wegwijzer in Beijum.
Hier kunnen alle inwoners uit de buurt terecht voor hulp op het gebied van werk, maatschappelijke activiteiten of het volgen van een opleiding.
Met het openen van een locatie in het oostelijk deel van de stad wil de gemeente beter bereikbaar en toegankelijk zijn voor haar inwoners in dat gebied.

Wijzigingen dienstregeling openbaar busvervoer 2021

In de nieuwe busdienstregeling wordt voorgesteld om per 13 december 2020 enkele buslijnen in de gemeente Groningen een andere route te laten rijden en op een aantal routes het aantal bussen per uur te veranderen.

Eind juni beslist het dagelijks bestuur OV-bureau definitief over de voorgenomen wijzigingen. U kunt reageren op de voorgenomen wijzigingen.