Categorie: HunzeVisie

EEN UPDATE OVER DE HUNZE

Beste bewoners,

Via dit artikel willen we kort de voortgang weergeven van de ontwikkelingen rondom de Hunze.

Vorig jaar hebben we in oktober een informatieavond georganiseerd voor omwonenden van de oude Hunze, waarin de idee├źn voor het herstellen van de Hunze werden gepresenteerd. De gemeente heeft toen ook haar plannen gepresenteerd voor het kappen van bomen langs de Hunze. Naar aanleiding van de reacties die avond is besloten om de bomenkap en de Hunze twee losse projecten te laten zijn, maar waarbij wel gekeken wordt of eventuele uitvoeringsmaatregelen met elkaar gecombineerd kunnen worden. Dat betekent concreet dat we ons voor het herstellen van de Hunze in eerste instantie beperkt hebben tot het groengebied rondom de Hunzeboord, tussen het bedrijventerrein en de ringweg in.

(meer…)

Ontdek de Hunze (loop/rivier) op de fiets

Het Groninger Landschap heeft 14 juli een fietstocht met het thema: de ontdekking van de Hunze.

De stad Groningen heeft water nodig maar streed er ook steeds tegen. Tegen water vanuit het hoger gelegen Drenthe en tegen water vanuit de zee. De rivier De Hunze stroomde ooit door Drents moerasgebied en Gronings wierdenlandschap en speelde een grote rol bij het ontstaan en de ontwikkeling van de stad Groningen. (meer…)

Groninger Landschap koopt grond om riviertje de Hunze te herstellen

Het Groninger Landschap heeft onlangs bij de kruising Kardingerweg/Pop Dijkemaweg drie stukken land gekocht die belangrijk zijn voor het herstellen van de oude loop van de Hunze. Dit riviertje stroomde vroeger langs de oostelijke stadsrand van Groningen. Door de uitbreiding van de stad is veel van de Hunze verloren gegaan. Het Groninger Landschap wil de Hunze in de stad herstellen en de beek weer verbinden met het Reitdiep. Omwonenden en andere gebruikers van het gebied worden hierbij betrokken. Lees ook het nieuwsbericht op de website van het Groninger Landschap.