Digitale Nieuwjaarsreceptie BHS met interactieve BHS-Quiz!

UPDATE:

Helaas zijn er te weinig wijkbewoners die dit een leuk idee vonden, kortom:
Het bestuur heeft unaniem besloten de digitale nieuwjaarsreceptie niet door te laten gaan. 🙁


Beste bewoners van De Hunze/Van Starkenborgh.

Normaal nodigen wij U uit voor een jaarlijkse Nieuwjaarsborrel in De Hunzeborgh.
Helaas is dat niet mogelijk gezien de lopende coronamaatregelen.Maar we willen graag de betrokkenheid bij en saamhorigheid in onze wijk blijven stimuleren. Daarom willen wij jullie uitnodigen voor een DIGITALE NIEUWJAARSRECEPTIE MET EEN QUIZ op zaterdag 16 januari 2021 om 16.00 uur.

We zouden graag met SPOED willen weten of jullie daar gebruik van gaan of willen maken.
De voorbereidingen vragen namelijk tijd en aandacht.
Stuur ons dan een mail.

Bij voldoende animo gaan we alles in gang zetten.
Voor nu vooral een gezond en mooi 2021 toegewenst.
Het bestuur BHS