WIJ Groningen blijft inwoners ondersteunen

WIJ Groningen houdt tijdens de nieuw aangekondigde verlenging van de lockdown vier locaties open voor kwetsbare inwoners. Dat zijn WIJ Schilderswijk/Centrum (Oude School), Beijum (Heerdenhoes), Corpus den Hoorn en Vinkhuizen (’t Vinkhuys). Deze locaties zijn op afspraak open. De overige locaties zijn sinds 15 december jl. vorig jaar niet toegankelijk voor inwoners. ‘Onze taak is de ondersteuning van kwetsbare inwoners’, zegt bestuurder Mirjam Kuin. ‘Dat blijven wij uiteraard tijdens deze verlengde lockdown uitvoeren.’

‘De verlenging van de lockdown, in ieder geval tot en met 9 februari, is opnieuw een zware beproeving voor onze inwoners. Vooral de kwetsbare inwoners krijgen het zwaar te verduren, zeker als het gaat om gezinnen met schoolgaande kinderen. Nu de scholen vooralsnog dicht blijven, vergt het veel van mensen die ook nog eens noodgedwongen thuis moeten werken. Vandaar dat er vier locaties in de gemeente Groningen op afspraak open blijven’, aldus Mirjam Kuin.

VRAAG NAAR ONDERSTEUNING GROEIT

De medewerkers van WIJ Groningen merken dagelijks dat de vraag voor ondersteuning toeneemt. ‘De sociale problematiek groeit. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Vandaar ook dat wij op vier locaties open zijn en dat iedereen die met een bepaalde problematiek kampt contact met ons kan zoeken.’

STRAATRONDES

Medewerkers van WIJ Groningen zijn extra vaak in de wijken aanwezig om contact te zoeken met inwoners. ‘Net als in maart van vorig jaar en sinds 15 december jl. hebben wij de straatrondes uitgebreid. Op die manier proberen wij in contact te blijven met mensen en waar er vragen en/of problemen zijn kunnen wij ter plekke ondersteuning bieden. Dat werpt zijn vruchten af. Niet alleen een sociaal praatje met inwoners ondersteunt hen, het werkt ook preventief. Op het moment dat onze medewerkers signaleren dat er problemen dreigen voor inwoners maken wij een afspraak. Ook de huisbezoeken gaan door.’

POSTERACTIE

Vanaf deze week zijn de WIJ-posters ‘Juist Nu’ ook weer zichtbaar in de wijken in de stad Groningen. Daarin staat vermeld waar inwoners terecht kunnen voor een afspraak en staan telefoonnummers en e-mailadressen van de WIJ-locaties die open zijn. ‘Het is van groot belang dat inwoners weten dat wij op sommige locaties op afspraak open zijn, maar dat wij vooral telefonisch en per e-mail voor iedereen beschikbaar zijn’, aldus bestuurder Mirjam Kuin. ‘Aangezien wij niet te veel inwoners binnen mogen hebben worden er op korte termijn op de vier locaties partytenten geplaatst, zodat inwoners in ieder geval droog staan, voordat ze naar binnen kunnen.’