Replica Paarse Paarden

 


De Replica Paarse Paarden is gemaakt door:
Johannes (Johan) Dijkstra (1896–1978)

In 2018 is het 100 jaar geleden dat een groep jonge Groninger kunstenaars Kunstkring De Ploeg opricht. Speciaal voor dit Ploegjaar selecteerde het
Groninger Museum 25 Ploegwerken. De meesterwerken zijn gekoppeld aan de plek waar ze (mogelijk) werden geschilderd of waar De Ploegleden inspiratie voor de getoonde werken opdeden. In samenwerking met het Groninger architectuurcentrum Platform GRAS zijn replica’s van twaalf schilderijen in stad en ommelanden geplaatst. In de loop van het Ploegjaar volgen nog dertien replica’s. Aan de hand van deze 25 ‘hotspots’ (plekken waar de artistieke inspiratie kunstenaars van De Ploeg opborrelde) doorkruis je het Groningen van De Ploeg.
Het Groninger Museum is het start- en eindpunt van de fietsroute.

De Ploeg – Een fietsroute langs 25 ontstaanslocaties van meesterwerken. (PDF).