Een nieuw stukje Hunze in Stad

Samen met het Groninger Landschap heeft de gemeente de afgelopen jaren gewerkt aan een landschapsvisie voor het gebied nabij Ulgersmaborg. Samen met bestaande gebruikers, omwonenden en input vanuit de wijken is de visie tot stand gekomen. Het herstel van de Hunze is namelijk niet enkel een herstel van het landschap en natuurlijke waarden. Het biedt ook ruimte voor meer gebruikerswaarde, beleving, beweging en activiteit.

Wethouder Inge Jongman: “De oude loop van De Hunze biedt juist in deze tijden van klimaatverandering een belangrijke meerwaarde voor onze wijken en inwoners. We herstellen het oude landschap maar werken tegelijkertijd aan gezondheid, recreatie en biodiversiteit. Meer groene ruimte in de stad biedt denkbaar ook meer mogelijkheden voor waterberging en biedt het meer koele plekken als het heel heet is. Een belangrijke toevoeging aan de stad dus.”

De visie

Het gebied ligt grofweg tussen de wijken Van Starkenborgh en de Hunze en de busbaan (omgeving Pop Dijkemaweg en Oosterhamrikbaan). Het gebied wordt op dit moment gekenmerkt door een eentonig gebruik van verschillende paardenweides die niet toegankelijk zijn. Rondom het moutainboardpark zijn enkele fiets- en wandelmogelijkheden. De landschapsvisie biedt veel meer mogelijkheden hiervoor. Via formele en informele (maaipaden) paden wordt het gebied toegankelijker. Ook is er meer ruimte voor activiteiten uit de wijken, zoals een pluktuin, een honden uitlaatplek, bijenkasten, waterspeelelementen of een buiten vergaderlocatie.

De Hunze

Uiteraard is het herstel van de Hunze het centrale doel van deze visie. De Hunze heeft door de eeuwen heen als het ware door het gebied heen ‘gewaaierd’. De huidige sloot kan gezien worden als de laatst bekende ligging van de oude Hunze. Door deze weer beleefbaar en herkenbaar te maken werken we aan het herstel van het oude landschap. We doen dit met oog voor de natuur. Met verschillende maatregelen maken we het gebied ook weer aantrekkelijk voor verschillende soorten dieren en planten.

Het vervolg

Jongman: “Met deze visie stellen we het kader voor de toekomst vast. Samen met het Groninger Landschap bereiden wij de uitvoering nu al voor. Dit doen wij fasegewijs waarbij wij naar alle waarschijnlijkheid starten aan de oostelijke kant van het gebied (rondom de busbaan). Als alles voorspoedig verloopt starten we hopelijk dit jaar nog.”

Landschapsvisie

De landschapsvisie Hunzezone Ulgersmaborg is te lezen via de meest recente B&W Besluiten via https://gemeente.groningen.nl/benw-besluiten