Een update over de Hunze

Beste bewoners,

Via dit artikel willen we kort de voortgang weergeven van de ontwikkelingen rondom de Hunze.

Vorig jaar hebben we in oktober een informatieavond georganiseerd voor omwonenden van de oude Hunze, waarin de ideeën voor het herstellen van de Hunze werden gepresenteerd. De gemeente heeft toen ook haar plannen gepresenteerd voor het kappen van bomen langs de Hunze. Naar aanleiding van de reacties die avond is besloten om de bomenkap en de Hunze twee losse projecten te laten zijn, maar waarbij wel gekeken wordt of eventuele uitvoeringsmaatregelen met elkaar gecombineerd kunnen worden. Dat betekent concreet dat we ons voor het herstellen van de Hunze in eerste instantie beperkt hebben tot het groengebied rondom de Hunzeboord, tussen het bedrijventerrein en de ringweg in.

Op basis van de ideeën die toen zijn ingebracht hebben we een eerste visiedocument voor het herstellen van de Hunze opgesteld. Daarmee zijn we vervolgens de andere belanghebbenden bij langs gegaan, zoals de bedrijvenvereniging, het mountainboardpark en het Wessel Gansfort. Ondertussen hebben we een kostenraming laten maken en denken we na over hoe van visie naar een uitvoeringsproject kunnen komen. Wij vinden het belangrijk om de visie daarbij ook aan de bewoners te presenteren en om te horen welke ideeën en wensen we nog een plek kunnen geven in het uiteindelijke project. Voordat we dit doen leggen we het plan met bijbehorende kosten eerst aan de gemeente voor, om te voorkomen dat we ambities achteraf niet waar kunnen maken. In de eerste maanden van 2019 zullen we daarom een volgende bewonersbijeenkomst organiseren. Tegelijkertijd willen we dan ook gaan nadenken over het ontwikkelen van de Hunze tussen de wijken De Hunze – Van Starkenborgh.

Dit soort projecten hebben vaak een lange aanlooptijd nodig, maar we zijn nog steeds erg enthousiast om gezamenlijk met de Hunze aan de slag te gaan. Het is een prachtig gebied zo midden in de stad, waarvan zowel de natuur als de omwonenden en gebruikers meer kunnen profiteren dan volgens ons nu het geval is.