Enquête verkeersveiligheid

Hallo wijkbewoners van De Hunze,

Wij zijn Janna Sportel en Arian Eijer.
In het kader van onze opleiding tot hoofagent hebben wij de opdracht gekregen om een onderzoek te doen. Wij zijn werkzaam bij het basisteam Groningen Noord, waaronder ook de wijk De Hunze valt.

Het onderzoek richt zich op de verkeersveiligheid van het kruispunt Berlageweg en het Heerdenpad.
Wij willen u vragen om een korte enquête in te vullen ten behoeve van het onderzoek.
De onderstaande link verwijst u naar de enquête.
De enquête neemt ongeveer vijf minuten van uw tijd in beslag en kan gewenst anoniem ingevuld worden.
Wij zouden het op prijs stellen als u de enquête voor 4 januari 2021 invult.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Klik hier voor de enquête.