Ervaring hellingbanen GBK


Sinds vrijdag 12 januari kunnen niet alleen fietsers en voetgangers de Gerrit Krolbrug over, maar ook mensen met scootmobielen, met bakfietsen en wat niet al. Het was tijd voor een feestelijke opening.

Als je op het hoogste punt staat, is het bouwwerk vier verdiepingen hoog, maar de palen die 12 meter de grond ingingen, die zie je natuurlijk niet… En dat er vier ontwerpen nodig waren aan de kant van de Korreweg voordat de gemeente de vergunning kon afgeven, dat was ook bizar. Daarom heeft het zo lang geduurd!

Maar nu ligt er een imposante hellingbaan, die – van de ene oever naar de andere oever zo’n 200 meter lang is! Het hellingpercentage is 3,3. “Het is te doen” was het commentaar van enkele Groningers, en “Het valt me niet tegen”. Ongeveer even steil als de helling bij de Berlagebrug, maar hier moet je het langer volhouden.

Wethouder Philip Broeksma van onze gemeente, Omgevingsmanager Ryan Lievaert van Rijkswaterstaat en Chris van Malkenhorst van Platform Gerrit Krolbrug (gevormd door bewonersorganisaties, Werkgroep Toegankelijk Groningen en de Fietsersbond) toonden zich in hun speeches tevreden over de geleverde prestatie maar erkenden ook dat het wel lang geduurd heeft.

De stewards die sinds het najaar van 2021 jarenlang de mensen met zware fietsen en zware boodschappen geholpen hebben om naar de overkant te komen werden naar voren geroepen en zij kregen het hardste applaus en een mooi gedicht van onze stadsdichter; zij vonden het jammer dat deze klus erop zat, ze hervatten hun werk bij Fietshandhaving.