Gemeenteraad kiest bij Oosterhamrikkade voor variant Splitsing

De gemeenteraad besloot op woensdag 27 juni om de variant Splitsing als voorkeursvariant voor de Oosterhamrikkade verder uit te werken.

De twee andere varianten, Bundeling en Circuit, vallen daarmee definitief af. De gemeenteraad stelde aan het besluit enkele voorwaarden. Zo komt er een haalbaarheidsonderzoek naar een grootschalig verkeerscirculatieplan binnen de gehele ringweg van Groningen. Ook wil de raad meer duurzame vormen van mobiliteit in dit deel van de stad onderzocht zien.

Variant Splitsing gaat uit van een nieuwe autoverbinding tussen de binnenstad, het UMCG en de oostelijke ringweg langs de Oosterhamrikkade noordzijde. De bussen die nu via de busbaan naar Kardinge rijden, gaan dan via de E. Thomassen à Thuessinklaan, het Wielewaalplein en de Vinkenstraat rijden. De verdere uitwerking gebeurt samen met bewoners, in het najaar start een aantal werkgroepen. Het raadsbesluit is nog geen definitief besluit. Daarvoor is nog anderhalf tot twee jaar nodig. De aanvullende onderzoeken moeten dan ook klaar zijn.

Bron: gezinsbode.nl