Werkzaamheden aan de Gerrit Krolbrug

De Gerrit Krol Brug in Groningen krijgt deze zomer een opknapbeurt.
Rijkswaterstaat voert de werkzaamheden aan de brug uit.

Het onderhoud aan de brug start op:
maandag 23 juli en duurt tot maandag 6 augustus.

Gedurende deze twee weken is er geen wegverkeer over de brug mogelijk. De brug blijft in open stand staan, waardoor scheepvaartverkeer wel mogelijk blijft. De fiets- en voetgangersbruggen naast de Gerrit Krolbrug blijven toegankelijk.

Het onderhoud is noodzakelijk om de brug, totdat deze in 2021 geheel wordt vernieuwd, in een goede en veilige staat te houden. Er wordt gewerkt aan de bewegende delen van de brug en de stalen delen krijgen een nieuwe verflaag.

Vanwege de werkzaamheden is de Gerrit Krol Brug gestremd voor het wegverkeer.  Er wordt een omleidingsroute ingezet. Deze wordt met gele borden aangeven. Voor het fietsverkeer en voetgangers worden extra maatregelen en voorzieningen ingesteld om de hinder te beperken. Zo zijn er stewards aanwezig om hulp te bieden aan fietsers en voetgangers die gebruik maken van de fiets- en voetgangersbruggen.

Voor minder validen wordt een pendelbus-dienst ingesteld waar zij gratis gebruik van kunnen maken.

In de periode tot aan de start op 23 juli zal via de media en www.groningenbereikbaar.nl informatie worden verstrekt.

Bron: gic.nl