Groenplan-Groningen-Vitamine-G

De ambitie om onze gemeente te vergroenen is fors.

We vinden een goed leefklimaat en de gezondheid van onze inwoners belangrijk. Groen, bomen, natuur en voedsel zijn daarin belangrijke onderdelen. In de omgevingsvisie The Next City en het coalitieakkoord hebben we al aangegeven dat we meer, beter en bereikbaar groen nodig hebben.

Met het Groenplan-Groningen-Vitamine-G vertalen we de ambitie naar een koers die ons richting geeft in het uitvoeren van de maatregelen om een klimaatbestendige gemeente te worden, waar groen in onze stad en dorpen altijd in de buurt is en het behoud van de landschappelijke kwaliteiten hand in hand gaan met het huidige gebruik en toekomstige ontwikkelingen. Jaarlijks gaan we onder andere 1.000 bomen planten.

Klik op deze link voor het gehele Vitamine-G plan!