Wijkblad 2024-02

Afgelopen weekend is het wijkblad weer bezorgd.
Jaargang 34, nummer 2, juni 2024


In dit nummer:

Op bezoek bij de Ekonoom.
En verder o.a.:

  • Activiteiten Culturele Commissie.
  • Kledingbeurs in het najaar.
  • Minibiebs.
  • En meer…

Het volgende nummer zal op of rond 14 september verschijnen.
Kopij graag voor 6 augustus aanleveren.