Info isolatiemaatregel 29 van Nij Begun

Informatie over de isolatiemaatregel van Nij Begun (maatregel 29).
Welke kosten voor isolatie en ventilatie voor vergoeding in aanmerking komen.

Per woning wordt gekeken welke isolatiemaatregelen nodig zijn om te komen tot de standaard voor woningisolatie (zie: https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/standaard-streefwaarden-woningisolatie). Welk deel van de kosten vergoed wordt, hangt onder andere af van de kenmerken van de woning. En hoe goed die al geïsoleerd is.

Mensen die wonen in het versterkingsgebied ( o.a. van Starkenborgh) krijgen 100% van de isolatie- en ventilatiekosten vergoed. Tot een maximum van € 40.000. Hieronder vallen ook:

  • woningen die voldoen aan de veiligheidsnorm;
  • woningen die nog voor lichte versterking in aanmerking komen;
  • wijken en buurten eromheen, waar meer dan 30% van de woningen binnen de versterkingsoperatie vallen.

Bewoners in de rest van de provincie Groningen en 3 gemeenten in Noord- Drenthe krijgen 50% subsidie voor isolatiemaatregelen, tot een maximum van € 20.000. Dit is inclusief de ISDE-subsidie. Dit is ongeveer het dubbele van wat inwoners uit de rest van Nederland krijgen. Woningeigenaren die de overige 50% niet zelf kunnen betalen, kunnen dit via het Nationaal Warmtefonds laten voorfinancieren. In bijna alle gevallen is de maandelijkse besparing op de energierekening hoger dan de aflossing aan het Warmtefonds. En gaan woningeigenaren er per maand op vooruit.

Wachten op subsidie is niet nodig.
De maatregel gaat ‘met terugwerkende kracht’ in vanaf 25 april 2023 en loopt tot en met 31 december 2035. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf het eerste kwartaal van 2025. Dit betekent dat woningeigenaren die vanaf 25 april 2023 isolatiemaatregelen hebben genomen, hiervoor een vergoeding krijgen. Bewoners hoeven dus niet te wachten met isoleren tot de subsidieregeling is opengesteld. De kosten die zij maken, kunnen zij later (voor een deel) terug krijgen.
Wel is het belangrijk dat zij:

  • bonnetjes bewaren;
  • foto’s maken van de werkzaamheden (voor, tijdens en na);
  • en hun ISDE-aanvraag en -beschikking bewaren.

Klik voor meer informatie op deze link.

Kamerbrief over Nij begun.