Subsidie klimaat aanvragen

Subsidie klimaat aanvragen

Samen met bewoners en bedrijven willen we onze gemeente beter beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarom stellen we subsidie beschikbaar voor het aanbrengen van meer groen en voor de opvang van regenwater.


Subsidie klimaatadaptatie
Voor gebouwen en percelen in de gemeente Groningen kunt u weer subsidie aanvragen om klimaatmaatregelen te nemen.

We hebben subsidie beschikbaar voor 6 activiteiten:

  • Aanleg van een groen dak
  • Afkoppeling van hemelwater
  • Realisatie van een waterberging
  • Vervanging van verharding door groen
  • Aanbrengen van een groene muur
  • Aanplant van bomen

Aanvragen
Subsidie aanvragen als inwoner van de gemeente Groningen (met DigiD)
Subsidie aanvragen als bedrijf >

Aanvragen die niet compleet zijn nemen we niet in behandeling.
Lees daarom voordat u de aanvraag invult eerst de toelichting.

Mijn Groningen
U kunt uw aanvraag volgen via Mijn Groningen. Ook kunt u daar later nog documenten toevoegen.


Regenton met korting
Inwoners van de gemeente kunnen van 29 maart tot 1 december 2024 met een kortingsbon van € 25,- een regenton naar keuze kopen. Het bedrag wordt direct verrekend bij de kassa van de deelnemende winkels. Met deze korting stimuleert de gemeente het gebruik van regenwater. Vooral voor (meer) groene en bloeiende tuinen.

Download de folder, print deze, vul de bon in en neem deze mee naar één van de bedrijven die aan de actie meedoen.

Regentonactie 2024


Subsidie groene schoolpleinen
Basisscholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs kunnen subsidie aanvragen van 1 maart tot 1 mei.

Een schoolplein met gras, bomen, struiken en planten heeft veel voordelen ten opzichte van een grijs betegelde ruimte. Het is een uitnodigende, gezonde en klimaatbestendige plek voor kinderen. De gemeente Groningen stimuleert de aanleg van groene schoolpleinen voor basisscholen en scholen voor voortgezet bijzonder onderwijs met een flinke bijdrage.

Subsidieregeling Groene schoolpleinen – nadere regels 2023


Bron: Gemeente Groningen.