Kunstkring De Hunzeborgh

Komend winterseizoen verzorgt Kunstkring De Hunzeborgh voor de achtste keer Kijken naar Kunst.
Kijken naar Kunst bestaat uit een reeks van zeven lezingen en een bijzondere afsluitende bijeenkomst.
U bent van harte uitgenodigd om deze middagen bij te wonen.
We hebben weer een interessant thema gevonden, namelijk:

LEVENSTRAP
Van alfa tot omega, sleutelmomenten van het leven in de beeldende kunst.

Het populaire tv programma DWDD heeft een rubriek Songs in the Key of Life gehad. Bij iedere levensfase koos een zanger of zangeres het mooiste liedje dat bij de sleutelmomenten van het leven hoort, van de geboorte tot de dood. Zouden we deze sleutelmomenten ook in de beeldende kunst kunnen toepassen? Een beeldende weergave van de levensloop is de zgn. levenstrap: een bordes met aan weerszijden een trap met een aantal treden. Op de onderste tree beginnend met kinderen en aan de andere kant eindigend met een stokoude man of vrouw. Op het bordes staan de mensen in de kracht van hun leven.

De prenten met deze afbeeldingen waren erg populair vanaf de 17e eeuw. Voor Leonardo da Vinci was het schilderij een gedicht. In plaats van met woorden wordt de inhoud met gebaren en gezichtsuitdrukkingen verteld: in plaats van één markant werk voor een levensfase, heb ik kunstwerken uit alle tijden van de kunstgeschiedenis om te laten zien hoe de opvattingen veranderden. Niet alle twaalf onderwerpen van de DWDD komen aan bod, maar wel geboorte (begin van het leven, gezinsvorming), kindertijd (opgroeien, opvoeding, school en spelen), volwassen fase (werken, gezin), het creëren van een thuis (hierbij komen ook voorbeelden uit de architectuur: ideeën over ideale woningen) en natuurlijk de diverse emoties van vreugde tot verdriet. Het onontkoombare einde: de dood.
De enige zekerheid in ons leven is, dat we het aardse verlaten…
Misschien verbaast het u, maar de dood is één van de meest weergegeven thema’s in de kunst.

Het klinkt allemaal even zwaarmoedig maar, zoals gebruikelijk, zal ik één en ander met de nodige milde humor behandelen. De sleutelmomenten werden soms met een festijn gemarkeerd. Hierbij speelden drank en eten een belangrijke rol. Daarom wordt de serie afgesloten met een “virtueel banket”, eten en drinken in de kunst. Afbeeldingen van voedsel en drank, maar ook Food Art; kunst gemaakt van voedsel.

Anna Keller, drs. Kunstgeschiedenis. Zij verzorgt de eerste zeven lezingen.
Aan de laatste bijeenkomst op 27 februari 2020 wordt nog gewerkt.

Waar: Buurtcentrum Hunzeborgh, Beijumerweg 10a Groningen.
Wanneer: donderdag 31 oktober, 14 en 28 november en 12 december 2019,
9 en 23 januari, 6 en 27 februari 2020.
De tijden zijn van 14.00 -16.00 uur.
De kosten zijn € 50,00 voor 8 middagen incl. koffie/thee.
Tevens organiseren we 5 à 6 keer per jaar excursies op low-budget basis.

Voor meer informatie of opgave kunt u bellen of mailen met:
Ina Bos; tel: 06-44012276, bosuil4@gmail.com
Ynke Veenstra; tel: 06-27333787, ynkeveenstra@home.nl