Rijkswaterstaat maakt (weer) nieuw plan voor Gerrit Krolbrug in Groningen

Rijkswaterstaat heeft omwonenden van de Gerrit Krolbrug in Groningen onaangenaam verrast met de mededeling dat de plannen voor de nieuwe brug de prullenbak in gaan.

Provincie en gemeente werkten jarenlang aan het plan voor de nieuwe brug, bestudeerden talloze varianten. Ze gaven in 2017 de voorkeur aan een verkeersveilige optie. Die zou eind 2021 klaar zijn met vrij liggende fietspaden, en een tunneltje aan de kant van de Ulgersmaweg om fietsers tot op het Heerdenpad van het autoverkeer te scheiden.

Streep door enthousiast onthaald plan
Daar gaat een streep door en er komt weer een nieuwe variantenstudie, vertelde projectleider Zjef Budé dinsdagavond op een bewonersavond in het Wessel Gansfort College. Rijkswaterstaat, die de verantwoordelijkheid voor het Van Starkenborghkanaal van de provincie overnam, gaat weer nieuwe varianten bedenken en uitwerken. De nieuwe brug moet er eind 2023 liggen.

Eén ding staat vast: de brug wordt zeker 5 meter smaller dan de bedoeling was, anders is er geen ruimte tussen de bebouwing. Dat komt omdat de nieuwe brug een stuk hoger wordt en taluds nodig zijn. De oorspronkelijke brug van 16 meter past niet in het gebied. Het bleef onduidelijk waarom daartoe dan ooit wel is besloten.

Vrachtverkeer gaat er sowieso af
Fietsers en auto’s komen nu bij elkaar. De gemeente wil zo min mogelijk auto’s over de brug en Rijkswaterstaat heeft al toegezegd dat vrachtverkeer binnenkort niet meer welkom is. Er geldt sinds kort al een aslastbeperking.
Rijkswaterstaat wacht niet op de uitkomst van de discussie over de toekomst van de Busbaanbrug (wordt het Oosterhamriktracé een autoweg?). Dat die uitkomst grote invloed heeft op de Gerrit Krolbrug (ze liggen vlakbij elkaar), ontkende Budé niet. Op de vraag of wachten misschien verstandiger was, antwoordde hij: Ja, maar daar is niet voor gekozen.

Huidige brug is binnen 5 jaar af
Volgens Rijkswaterstaat komt dat onder meer omdat de huidige pontonbrug aan het eind van zijn Latijn is. Als er niks gebeurt, is de brug volgens Budé binnen 5 jaar af en niet meer te repareren. ,,Dan wordt hij weggehaald, en ligt er niks.’’ Om ervoor te zorgen dat fietsverkeer altijd mogelijk blijft (de Gerrit Krolbrug is een van de drukst befietste bruggen) worden de aparte fietsbruggen waarschijnlijk het eerst vervangen, beweegbaar gemaakt en iets verhoogd.

Toekomstige woontoren staat lelijk in de weg
Tijdens de bewonersbijeenkomst bleek dat de nieuwe woontoren (50 meter) die Lefier bij de brug wil bouwen, het plan lelijk in de weg staat. ,,De brug van het plan van de provincie zou aan de balkons vast komen te zitten.’’ Omwonenden vinden het vreemd dat de gemeente voor de flat een bouwvergunning heeft gegeven, terwijl de plannen voor de brug al bekend waren. Budé: ,,Voor Rijkswaterstaat is dat een gegeven. Daar moeten we het mee doen.’’

Bron: dvhn.nl