Nieuwe penningmeester bestuur BHS

Hierbij maken we bekend dat wijkbewoner Marco Berken bereid is om toe te treden tot ons bestuur en de functie van penningmeester op zich wil nemen.

Penningmeester a.i.:
Marco Berken

Marco is 44 jaar oud en woont met zijn gezin in de Kromhoustraat.
Wij zijn als bestuur hier heel blij mee.

Op de eerstvolgende Algemene Bewonersvergadering zullen we hem voor benoeming voordragen.
Tot die tijd is hij bestuurslid ad interim.

Bestuur BHS