Nieuwe variant hellingbaan

Wethouder Philip Broeksma over de aanleg van de hellingbanen:

‘Het is mooi dat er nu eindelijk vaart gemaakt wordt. De brug ligt er al meer dan twee jaar uit, maar het lijkt er nu op dat de tijdelijke verbinding voor de kerst in gebruik genomen kan worden.’

Over het onderzoek naar de realisatie van een tijdelijke verbinding tijdens de bouw van de GKB:

‘Het is wat mij betreft een mooi resultaat. De minister beseft dat er tijdens de bouw van definitieve brug een goede verbinding tussen beide oevers moet zijn. Een verbinding waar dagelijks meer dan 16 duizend fietsers gebruik van maken. We hebben daar samen met omwonenden vanaf het begin sterk op aangedrongen bij het Rijk. Uit onderzoek moet blijken wat de meest geschikte locatie is voor de tijdelijke verbinding, maar de minister begrijpt dat welke oplossing dan ook geld kost, en is dus bereid om daarvoor de portemonnee te trekken.’

Akkoord op start aanleg hellingbanen en onderzoek naar een alternatieve verbinding tijdens nieuwbouw