Wijkblad 2023-03

Vorig weekend is het wijkblad weer bezorgd.
Jaargang 33, nummer 3, juli 2023


In dit nummer:

Watergate Gerrit Krolburg.
En verder o.a.:

  • Lintje voor Ronald van Nimwegen.
  • Algemene Bewoners Vergadering (ABV).
  • Workshop fit en fitaal.
  • En meer…

Het volgende nummer zal op of rond 21 oktober verschijnen.
Kopij graag voor 20 september aanleveren.