Nieuwjaarsborrel 2020

De Bewonersorganisatie De Hunze/van Starkenborgh nodigt alle wijkbewoners van harte uit om samen op het nieuwe jaar te proosten.
Wanneer: Zaterdag 11 januari, van 16:00 tot 18:00 uur.
Waar: Buurtcentrum de Hunzeborgh.
De BHS biedt het eerste drankje (“bubbels”) aan, verdere consumpties zijn voor eigen rekening.