Nieuws van de Gemeente

Compostdagen op 7 en 8 april

Het paasweekend staat weer in het teken van compost. Tijdens de Compostdagen deelt de gemeente bij de afvalbrengstations en de wijkposten gratis compost uit. Daarmee bedanken wij de inwoners voor hun inspanning om groente-, fruit-, en tuinafval (gft) gescheiden aan te leveren. Zo wil de gemeente inwoners stimuleren om dat op de juiste manier te blijven doen, zodat met het gescheiden ingezamelde gft goede compost kan worden gemaakt.

Neem wel zelf een emmer en een schep mee. Je schept de compost zelf. Maximaal één aanhanger per persoon. Aan het product compost is veel zorg besteed door onze afvalverwerker. Toch kan het zijn dat er stukjes plastic of glas in zitten. Ga er dus voorzichtig mee om. De gemeente is niet aansprakelijk.

Wijkpost Oost (Kardinge)
Parkallee 96, Groningen
Alleen op zaterdag 8 april 10:00-15:00 uur


Kort gras is netjes, maar natuur is belangrijker, we maaien daarom minder

De gemeente wil de natuur meer ruimte geven. Daarom beginnen we met het maaien van het gras op een aantal plekken pas in juni. Het effect van het niet maaien is dat tussen het gras planten tot bloei kunnen komen. Het stuifmeel en nectar van de bloemen is voedsel voor insecten zoals bijen, kevers, vlinders en hommels. Langer gras is bovendien beter bestand tegen droogte en hitte waar we steeds vaker mee te maken krijgen. Kort gemaaide grasvelden zijn niet goed voor de biodiversiteit. Insecten vinden er geen voedsel en water verdampt sneller uit de bodem wanneer gras te kort is.

Niet maaien kan niet overal. Veiligheid staat voorop. Daarom maaien we op sommige plekken wel. En we willen buiten zijn en spelen stimuleren. Dat betekent dat we bijvoorbeeld het gras van het Noorderplantsoen en het gras rondom speelvoorzieningen wel maaien. Vanaf juni gaan we gefaseerd terug naar onze gebruikelijke maaimethode. Op onze website vind je kaarten met per gebied hoe we er maaien. Je kunt zelf ook meedoen. Als je gras hebt en het slechts om de vier weken maait, komen er al tot tien keer meer bijen in de tuin.