Nieuws

Deze site wordt onderhouden door de BHS, de Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh, twee wijken in Groningen. De BHS behartigt de belangen van alle wijkbewoners.

Hunzecafé – inspiratieavond over Groningen: Stad aan de Hunze

Over hoe de rivier de Hunze weer een plek in het Groninger straatbeeld kan krijgen. Met stromend water, flora en fauna, woongenot en zelfs klimaatadaptatie kan de Hunze een impuls geven aan de stad.

Op woensdag 19 juni 2019 ben je van harte welkom in het Hunzecafé in de watertoren bij het Noorderplantsoen in Groningen.

Tijdens deze inspiratieavond hoor je natuurbeheerder Jan Beekman, kwartiermaker Rob Reintsema en directeur Marco Glastra vertellen over concrete vorderingen, uitstaande plannen en groene vergezichten voor Groningen Stad aan de Hunze. Als gasten schuiven aan filmmaker Tom Tieman, bekend van de documentaire ‘De laatste boer van Euvelgunne’ en Wicker Kerkmeijer, conservator van het Noordelijk Scheepvaart

Om 19.00 uur staat de koffie klaar, we starten om 19.30 uur

Bron:
https://www.groningerlandschap.nl/activiteiten/evenementen-festivals/hunzecafe/

Stand van zaken Gerrit Krolbrug en busbaanbrug.

Met een brief informeerde het college van B&W vorige week de raad over de stand van zaken rondom de drie bruggen over het Van Starkenborghkanaal, waaronder de Gerrit Krolbrug en de busbaanbrug.
De vervanging van de Gerrit Krolbrug is al geruime tijd in voorbereiding. Naast dat de brug niet voldoet aan de uitgangspunten voor de vaarweg is de brug ook (technisch) afgeschreven. Snelle vervanging is gewenst omdat de technische levensduur van de brug bereikt is en daarmee storingsgevoelig.

(meer…)
Volgende pagina » « Vorige pagina