Platform Gerrit Krolbrug

Drie bewonersorganisaties, de Fietsersbond en werkgroep Toegankelijk Groningen hebben het Platform Gerrit Krolbrug opgericht. Uit frustratie over het gebrek aan inspraak.

Fietsers klimmen noodgedwongen in weer en wind over de voetgangersbruggen, sinds de lage brug in mei 2021 total loss werd gevaren.

Het platform hoopt af te dwingen dat gebruikers van de brug eindelijk een keer worden betrokken bij de plannen. Ze krijgen tot dusver geen poot aan de grond bij Rijkswaterstaat, dat de brug de komende jaren vervangt.

Schippers
Rijkswaterstaat ziet de scheepvaart en het bedrijfsleven wel als belanghebbende, maar gebruikers van de brug niet. Dat werd door bewoners al zo ervaren toen werd besloten om een hoge brug terug te bouwen (toen is nog wel een alternatief plan van gebruikers onderzocht) en bleek volgens hen opnieuw tijdens presentaties in april.

De verbazing sloeg om in ergernis toen met name Rijkswaterstaat erin volhardde om bewoners(organisaties) niet voor 2023 verder te informeren, schrijft Peter Altena van de bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh in een brief aan de gemeenteraad van Groningen.

Help
Daaraan vraagt hij om hulp omdat de gemeenteraad heeft vastgelegd dat bewoners nauw betrokken zouden worden bij de plannen. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de vaarweg, de gemeente voor de landverbinding. De brug is van Rijkswaterstaat.

Onze behoeftes en wensen zouden meegenomen worden in het ontwerpproces. Bewoners zouden inbreng krijgen bij het Beeldkwaliteitsplan. Enkelen zijn persoonlijk door de wethouder gevraagd om actief mee te denken. We willen onze visie, aandachtspunten en wensen graag inbrengen. Maar Rijkswaterstaat negeert dat allemaal, schrijft Altena.

Rijkswaterstaat wil de westelijke voetgangersbrug van de Gerrit Krolbrug voorzien van een hellingbaan om het fietsers en minder mobiele mensen tijdelijk wat gemakkelijker te maken om aan de overkant van het Van Starkenborghkanaal te komen.

Volgens hem lijkt het erop dat wensen en kritiek van gebruikers van de brug pas in een laat stadium aan bod komen, als er al een tekening ligt. In onze ogen zet Rijkswaterstaat bewoners buitenspel. Dat maakt het project onbetrouwbaar. Gelukkig ziet formateur Mattias Gijsbertsen daadwerkelijk een rol voor actieve bewonersparticipatie. We hopen dat de raad zich daarbij aansluit.

Aanvaring
Het beweegbare deel van de Gerrit Krolbrug werd vorig jaar aangevaren en is weggehaald. Sindsdien moeten de bijna 20.000 mensen die dagelijks over de brug kwamen, omfietsen of over een van de voetgangersbruggen klimmen.

Een van de voetgangersbruggen krijgt uiterlijk in februari volgend jaar een hellingbaan, maar daar mogen gebruikers ook niet over meepraten, zeggen ze. Er zijn ook zorgen voor de periode waarin de nieuwe brug wordt gebouwd, en de oude al niet meer toegankelijk is. Hoe komen gebruikers dan aan de overkant van het Van Starkenborghkanaal?

Platform
Volgens Chris van Malkenhorst van het platform hebben bewonersorganisaties van genoemde wijken, Beijum en de Korrewegwijk de handen ineen geslagen. In het platform zijn ook de Fietsersbond en de werkgroep Toegankelijk Groningen vertegenwoordigd.

Andere wijken doen misschien ook weer mee. De scholen sluiten aan waar nodig. De werkgroep komt op voor mensen die minder mobiel zijn. Zij maakt zich momenteel druk over de geplande hellingbaan.

Die noodoplossing wordt een drama voor fietsers en voetgangers, en met name voor minder mobiele mensen. Voor hen is een helling van 3,5 procent te steil. Die moet terug naar 2 procent, anders gaan ze het niet redden. En op de rustplekken in de bochten moet iedereen goed kunnen draaien.

Het platform heeft ook vragen over de veiligheid van de geplande hellingbaan. Is die veilig als fietsers elkaar straks tegemoet rijden? Of komen er hekjes waar de trappers straks achter blijven hangen?


Bron: dvhn.nl