Project Vervanging Gerrit Krolbrug in cruciale fase belandt!

Het Gerrit Krolbrug comité, die 17 bewoners- en belangenorganisaties vertegenwoordigd, hebben de ontwerpsessies voor een lage brug met het project afgerond. Als het goed is krijgen we de stukken komende week voor finaal commentaar toegestuurd. Helaas was een brug met geschieden rijbanen niet mogelijk, maar hebben we wel een lage brug met veilige ontmenging van fiets- en autoverkeer kunnen laten ontwerpen.

Nu gaat het om de eerlijke vergelijking tussen de 3m, 4,5m en 5,7m variant. We weten dat de 5,7m variant niet de favoriet zal zijn vanwege inpassingsproblemen. Maar de keuze voor een lage 3m doorvaartbrug zullen we nog goed moeten begeleiden. Daar gaan wij voor! We hebben vorige week de Stuurgroep Groninger Bruggen ons commentaar en aanvullingen op het afweegkader toegestuurd. We gaan ervan uit dat onze bijdrage serieus wordt verwerkt.

Onze gesprekken met de wethouder Broeksma en de directeur RWS Noord-Nederland zijn constructief maar wel op het scherpst van de snede. We strijden tenslotte ergens voor: EEN LAGE en VEILIGE BRUG! De werkwijze rond de ontwerpsessies geeft ons vertrouwen dat de besluitvorming nu integraal en met hoge belang voor het wegverkeer en de omgeving naast het vaarverkeer zal worden uitgevoerd. Maar we weten dat RWS voor een hoge brug blijft strijden! Dus blijven opletten!

De planning wordt een zomeractie voor ons. In de maand juli zullen alle stakeholders gevraagd worden te reageren op het ontwerpboek en het afweegkader. In augustus zullen alle commentaren door het project worden verwerkt en door de Stuurgroep met alle stakeholders, de raad en college van B&W Groningen worden teruggekoppeld. Vervolgens wordt in september de raad bij gesproken over de varianten en mogen zij als #raadgroningen een voorkeur uitspreken. Vooraf zullen wij de raad nog informeren.

Uiteindelijk zal de Stuurgroep Groninger Bruggen een voorkeur bij Burgemeester en Wethouders Groningen neerleggen en zal B&W iom de raad een keuze maken. In november zal de minister in het bestuur overleg (BO-MIRT) een besluit nemen. Spannend dus! We hebben ook rechtstreekse contacten met 2e Kamerleden die ons hebben gesteund bij de motie Lacin om de lage brug uit te werken. We zullen de 2e kamer zeker blijven voeden, inzetten voor de keuze van de lage brug!

Op gebied van de vervanging van de aangevaren GKB zijn er ook ontwikkelingen. De minister @coravannieuwenhuizen wil die binnen 1,5 jaar vervangen of van een oplossing voorzien. De raad, de 2e kamer en wij willen dat dat sneller gaat. Dat moet mogelijk zijn. Ondertussen hebben wij de wethouder en de directeur RWS Noord-Nederland op de hoogte gebracht van een mooie snelle en betaalbare oplossing: Een beweegbare brug van Janson Bridging. De beweegbare brug van Janson Bridging

Als jullie nog ideeën hebben stuur ons dan een mail

We houden jullie op de hoogte!
Mooie zomer toegewenst.


Wellicht moeten we maar een voorbeeld nemen aan de actiegroep bij de Paddepoelsterbrug?