Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022

Bij de stukken over de mobiliteitsvisie van de gemeente Groningen troffen we ook het uitvoeringsprogramma fiets aan. Daarin wordt o.a. ingegaan op de inrichting van de Korreweg als fietsstraat en de vernieuwing van de Gerrit Krolburg en de relatie met de inrichting van de Korreweg als fietsstraat.

Om het uitvoeringsprogramma te bekijken, klik hier! (PDF!)


Zie ook nog eens het vorige artikel:

Reacties op mobiliteitsvisie