Reacties op mobiliteitsvisie

Reacties Gerrit Krolbrug comité en bewonersorganisatie De Hunze – Van Starkenborgh op de Mobiliteitsvisie van de gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft een Mobiliteitsvisie geschreven: een kijk op keuzes die nodig zijn om te zorgen dat we ons goed kunnen verplaatsen in onze steeds drukkere stad. De visie is nog een concept. Wie wil mag er op reageren. Het bestuur van onze bewonersorganisatie De Hunze – Van Starkenborgh (BHS) vindt de visie zo belangrijk dat het van die mogelijkheid gebruik heeft gemaakt. Dat geldt ook voor het Gerrit Krolbrug comité.

In de kern houdt de visie een verschuiving in van het autogebruik naar het fietsgebruik. Ook de voetganger krijgt meer aandacht. Dat bevordert de leefbaarheid, de veiligheid en de bereikbaarheid van de stad en het is een duurzame keuze, maar er moet nog wel het nodige worden uitgewerkt en we kunnen er niet bij voorbaat gerust op zijn dat alles goed komt. Dat geldt zeker voor de nieuwe Gerrit Krolbrug en voor het plan om van de Korreweg een fietsstraat te maken.

De volledige reactie, zoals die naar het college en de raad van de stad is gestuurd, vind je hier. (PDF!)
De reactie van het Gerrit Krolburg comité, vind je hier. (PDF!)