Stand van zaken Gerrit Krolbrug en busbaanbrug

Met een brief informeerde het college van B&W vorige week de raad over de stand van zaken rondom de drie bruggen over het Van Starkenborghkanaal, waaronder de Gerrit Krolbrug en de busbaanbrug.
De vervanging van de Gerrit Krolbrug is al geruime tijd in voorbereiding. Naast dat de brug niet voldoet aan de uitgangspunten voor de vaarweg is de brug ook (technisch) afgeschreven. Snelle vervanging is gewenst omdat de technische levensduur van de brug bereikt is en daarmee storingsgevoelig.

Te weinig ruimte

De provincie Groningen heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Groningen en Rijkswaterstaat een studie voor de vervanging van de brug uitgevoerd. Deze is afgerond met ontwerp dat in juni 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. De planuitwerking herstartte in 2018, de brug zou in 2021 worden opgeleverd. Ondertussen heeft Rijkswaterstaat de vervanging van de Gerrit Krolbrug overgenomen van de provincie. Het ontwerp ging uit van gescheiden rijbanen voor auto en fiets (50 km/h) en een ongelijkvloerse  fietsonderdoorgang. Bij het verder uitwerken van dit ontwerp hebben Rijk, provincie en gemeente geconcludeerd dat er onvoldoende ruimte is voor een veilige weginrichting of ruimte voor de (draag)constructie van de brug. Daarbij heeft de inpassing van de brug aan de kant van de Korreweg en aan de kant van de Ulgersmaweg ingrijpende landschappelijke gevolgen. Dat in dit late stadium duidelijk wordt dat het ontwerp niet maakbaar is, betreurt het college van B&W. Vooral ook omdat Rijk, provincie en gemeente al jaren met de wijken over de nieuwe Gerrit Krolbrug in gesprek zijn en er verwachtingen zijn gewekt, zoals de fietsonderdoorgang vanaf de brug richting Beijum. Omdat het ontwerp moet worden aangepast is de geplande oplevering in 2021 niet langer realistisch.

Veilige oplossing

De gemeente wil een zo veilig mogelijke inrichting voor fiets en voetganger, zowel aan de zijde van de Korreweg alsook de zijde van de Ulgersmaweg. Om die reden willen we uiteindelijk de functie van de Korreweg ter hoogte van de brug afschalen naar een ‘erftoegangsweg’.
Op een erftoegangsweg geldt een maximumsnelheid van 30 km/u,  auto’s en fietsers maken gebruik van dezelfde rijbaan. Een erftoegangsweg is smaller en daardoor beter in te passen in de omgeving. Voor de voetganger en fietser komen er wederom hoge vaste fiets/loopbruggen, om de brug te kunnen passeren wanneer deze geopend is.

Maatregelen korte termijn

Omdat de Gerrit Krolbrug binnen enkele jaren wordt vervangen kan Rijkswaterstaat geen grote investeringen meer doen in de huidige brug. Daardoor bestaat het risico dat de brug, bij eventuele schade of gebrek, open blijft staan voor het scheepvaartverkeer. Door zwaar verkeer te verbieden beperken we dit risico. Daarom wordt er binnenkort een verbod voor vrachtverkeer ingesteld.

Vervolg

Rijkswaterstaat maakt een nieuw ontwerp voor de Gerrit Krolbrug als erftoegangsweg en de omliggende infrastructuur, waar de gemeente actief aan meewerkt. Belangrijkste uitgangspunten zijn een (fiets)veilige inrichting en een goede fietsdoorstroming. Wij richten ons daarbij vooral op de kruising met de Ulgersmaweg aan de noordkant en op de kruising met de Antillenstraat en de Oosterhamriklaan aan de zuidkant.
We verwachten eind dit jaar het nieuwe ontwerp. Omdat een nieuw ontwerp nodig is en daarna de planologische procedures volgen,  verwachten we dat de nieuwe Gerrit Krolbrug en de omliggende wegen en fietspaden eind 2022, begin 2023 worden opgeleverd.

Meer weten?

Klik hier voor de brief aan de gemeenteraad, met daarin ook de stand van zaken rondom de busbaanbrug.

Bron: aanpakoosterhamrikzone.nl