Tijdelijke hellingbanen GKB liggen er voor de Kerst!

De gemeente gaat er vanuit dat de tijdelijke hellingbanen, bij de Gerrit Krolbrug, er voor komende kerst liggen. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen laten weten.

De wethouder reageerde daarmee op vragen van de fractie van het CDA. Izaäk van Jaarsveld: “Afgelopen zomer liet de minister van Verkeer en Infrastructuur weten dat de tijdelijke hellingbanen nog dit jaar in gebruik kunnen worden genomen. Maar nu lezen wij in de media dat er opnieuw vertraging is. De gemeente heeft nog altijd geen vergunning afgegeven, waardoor het erop lijkt dat de beoogde datum niet gehaald gaat worden. Wij vinden dit een teleurstelling, omdat er weer een perspectief niet wordt nagekomen. Is de wethouder van plan om te gaan pushen bij Rijkswaterstaat? En wat is een realistische termijn waarop er gebouwd kan gaan worden?”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Bij ons is onbekend of er vertraging is” Van Niejenhuis vervangt woensdag de afwezige Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer. De wethouder: “Wij hebben het bericht in de krant ook gelezen. Bij ons is het echter onbekend of er vertraging is. Rijkswaterstaat heeft dat niet met ons gecommuniceerd. Wat er nu speelt is dat wij wachten op informatie van de aannemer die de tijdelijke brug moet gaan bouwen. Op bestuurlijk niveau zitten wij daar achteraan. Wij zijn afhankelijk van de informatie van Rijkswaterstaat en de aannemer. Afgelopen zomer is er een omgevingsaanvraag ingediend. Als gemeente moeten wij toestemming geven. In dat proces hebben wij om extra informatie gevraagd. Dat is heel gebruikelijk. Op dit moment wachten wij op die informatie, zodat we dit kunnen toetsen.”

“Ons doel blijft openstelling voor kerst dit jaar” De wethouder vertelt verder: “Wij staan daar ook klaar voor. We hebben hier ambtelijke capaciteit voor beschikbaar. Dus de verwerking van de aanvraag zal niet aan de gemeentelijke toetsers liggen. Als de vergunning is verleend, kan begonnen worden met de voorbereiding. En ik herhaal nog eens de woorden van mijn collega meneer Broeksma, dat de openstelling van de brug voor de kerst van dit jaar zal zijn. Dat is, en dat blijft ons doel. Maar uiteindelijk is het aan Rijkswaterstaat om een openingsdatum te communiceren. Dat is niet aan ons.”

“Vol inzetten op gesprek met Rijkswaterstaat” “In uw vragen meldt u ook dat deadlines steeds niet worden gehaald. Dat is niet ons beeld, maar het is wel heel vervelend dat dit zo ervaren wordt, getuige ook de artikelen in de media. Wij gaan vol inzetten op het gesprek met Rijkswaterstaat om hen aan de afspraken te houden. En nogmaals, wij hebben geen beslissingsbevoegdheid. Wij zijn enkel faciliterend, Rijkswaterstaat moet de planning halen.”


Bron: OOG Groningen