Tweede bijeenkomst verduurzaming woningen

Sinds mei zijn we in de wijk bezig met een verkennend onderzoek naar mogelijkheden om woningen in onze wijken te verduurzamen.
Dit onderzoek voeren we uit in samenwerking met onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen.

Wellicht heeft één van de onderzoekers u al eerder benaderd om mee te doen met een vragenlijstonderzoek. Afgelopen donderdag 29 september hebben we met elkaar een eerste bijeenkomst gehad over de verduurzaming van woningen in de wijk. We kijken terug op een mooie, inspirerende avond die we graag een vervolg willen geven.

Om concrete vervolgstappen voor de wijk verder te verkennen, houden we een tweede bijeenkomst.
Deze workshop vindt plaats op donderdag 27 oktober van 19:30 – 21:30uur in buurtcentrum Hunzeborgh (inloop vanaf 19:15uur). We gaan in kleine groepjes aan de slag om oplossingen te bedenken voor belangrijke vraagstukken zoals: hoe krijg ik meer duidelijkheid over de kosten? Of: wat zou er mogelijk zijn in mijn woning? De workshop wordt begeleid door onderzoekers van de Hanzehogeschool.

Voor het Energieteam is deze bijeenkomst erg belangrijk, omdat we graag input van de bewoners zelf krijgen over hoe we onze wijken het beste verder kunnen helpen. Wilt u ook met ons meedenken? We waarderen uw deelname en betrokkenheid enorm. U kunt zich voor de workshop aanmelden via dit online aanmeldformulier.


Verslag Workshop 29 september