Uitnodiging inloopbijeenkomst Gerrit Krolbrug

Uitnodiging inloopbijeenkomst Gerrit Krolbrug

Doel van de inloopbijeenkomst
Op donderdag 15 september willen we u als buurtbewoners van de Gerrit Krolbrug informeren over het plaatsen van de tijdelijke hellingbanen aan de fietsbrug. We geven uitleg over het definitieve ontwerp van de hellingbanen, het verloop van de aanvraag omgevingsvergunning die op 22 juli 2022 is ingediend bij de
Gemeente Groningen, de planning van de aanleg van de hellingbanen en de daarbij verwachte werkzaamheden.
U kunt hierover vragen stellen aan medewerkers van Rijkswaterstaat en de Gemeente Groningen.

Er staan borden klaar met schetsen, zodat u kunt zien waar de hellingbanen komen en waar werkzaamheden gaan plaatsvinden.
U kunt dan ook zien hoe we de feedback op eerdere ontwerpen hebben verwerkt in het definitieve ontwerp dat nu is ingediend.
De hellingbanen bestaan uit een steigerconstructie en maken dat de route weer te fietsen is en makkelijker te passeren voor minder mobiele verkeersdeelnemers, zoals mensen met een rolstoel of scootmobiel. Aan de oostkant van de fiets­loopbrug verandert er niets, dus hier kunnen mensen de brug via de trap blijven passeren. De fiets­loopbrug blijft in ieder geval liggen tot de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug start.

Klik hier voor de nieuwsbrief met tekeningen.

Donderdag 15 september
16.00 – 20.00 uur
Het Floreshuis
Floresplein 19, Groningen
E-mail adres: hld@rws.nl