Update Gerrit Krolbrug

Het is 2021. Dit jaar moeten er belangrijke beslissingen worden genomen over de Gerrit Krolbrug.

Eerst verwachten we uitvoering van de motie-Laçin, die op 17 december 2020 door de Tweede Kamer is aangenomen. De Tweede Kamer verzoekt daarin minister Van Nieuwenhuizen om gehoor te geven aan de oproep van belangenorganisaties om een lagere brug op te nemen in de uitwerking. Dat is mooi!! De motie is niet aangenomen door een ‘toevallige’ meerderheid van een paar zetels, maar om een bijzonder ruime meerderheid van de Tweede Kamer, om 111 stemmen, waaronder drie coalitiepartijen!

Wethouder Broeksma heeft meteen gereageerd. Hij roept Rijkswaterstaat op onze Bewonersvariant uit te werken, samen met de bewoners te ‘tekenen en rekenen’. Zo is dat!

De minister heeft nog niet op de motie gereageerd. We hebben begrepen dat de minister de motie voorlopig parkeert en niet vóór mei 2021 op de motie zal reageren. Dus ná de verkiezingen.

Intussen worden er allerlei gesprekken georganiseerd, zelfs met VNO/NCW en Groningen Seaports maar heeft het Gerrit Krolbrugcomité daar nog geen uitnodiging voor ontvangen terwijl de gemeenteraad, B&W, gedeputeerde staten en de Tweede Kamer met ons van mening zijn dat het bewonersalternatief voor de nieuwe brug volwaardig betrokken moet worden in de analyses en uitwerkingen van alle varianten, de minister daar nog steeds niet van overtuigd is. Ze baseert zich daarbij tot nu toe op onjuiste en onvolledige informatie over de  bewonersvariant. Dat kan natuurlijk niet zo blijven en we hebben daarom de Stuurgroep Groninger Bruggen met daarin Rijkswaters5taan, gemeente en provincie, dringend verzocht om snel nader met ons in overleg te treden.

Wij hebben inmiddels een aantal schippers gesproken die regelmatig op het Van Starkenborghkanaal varen. Ook zij zien geen enkel bezwaar tegen een lage en brede Gerrit Krolbrug. De enige die hardnekkig in het eigen gelijk blijft geloven, is…?

Te lang in je eigen gelijk geloven, dat loopt niet goed af, zou je zeggen. Helaas wijst werkelijk niets erop dat de Bewonersvariant wordt uitgewerkt, zoals de Tweede Kamer en de gemeenteraad hebben verzocht. Het wordt nu echt tijd voor een andere koers in het project: samen met ook bewoners en gebruikers zoeken naar de beste oplossing, voor een veilige en comfortabele brug.

Daarbij moet er nog wel goed naar het bijzonder krappe budget worden gekeken. Rijkswaterstaat heeft afgelopen zomer plotseling een peperdure bochtverruiming aan de uitgangspunten toegevoegd. Dat gaat natuurlijk niet zonder extra geld. En de vraag is of die überhaupt wel nodig is. We zijn benieuwd of Rijkswaterstaat dat aan de raad kan uitleggen. Dan kan de raad nog eens vragen hoe deze kat-in-de-zak moet worden gecompenseerd.

De smalle hoge brug dient volgens ons geen redelijk doel, zorgt enkel voor overlast en is ook nog eens onveilig voor langzaam verkeer. Onze bewonersvariant, een lage, comfortabele en veilige brug moet volwaardig meegenomen worden in de verdere analyse en uitwerking van de varianten voor de nieuwe brug.

Wordt vervolgd!