Ulgersmaweg


Bedoeld wordt het stukje weg van De Knip t/m de Beijumerweg.
En is meteen de enige toegansweg tot de wijk Van Starkenborgh.

De Ulgersmaweg is vernoemd naar:
Het Huis Ulgersma, tot 1787 aan het einde van de huidige Pop Dijkemaweg. De naam Ulgersma afgeleid van Ulger, onder meer in 1323 burgemeester van Groningen. Het geslacht Ulgersma leverde in de loop van de eeuwen talrijke burgemeesters en andere regenten aan de stad Groningen.