Klaas de Witpad


Het Klaas de Witpad is vernoemd naar:
Klaas de Wit, trainer 1908 – 1989

Er zijn heel veel GVAV-ers die zijn gevormd en getraind door Klaas de Wit.
Deze nu legendarische sporttrainer heeft in de periode 1933-1983 duizenden Groninger voetballers, tennissers en schaatsers onder zijn hoede gehad. Een man die op onnavolgbare wijze en gedurende een periode van ruim 50(!) jaar iets door het bonden van mensen heeft betekend. Daarbij ging het over zeer actuele thema’s als normen en waarden, iets voor elkaar over hebben, respectvol met elkaar omgaan en levensvreugde opdoen door gezonde sportbeoefening. Klaas de Wit was een man die aan de basis van de breedte- en topsport heeft gestaan en die zeer langdurig heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van jonge mensen. Zo iemand als Klaas de Wit verdient het ook om blijvend herinnert te worden.

Op dinsdag 3 mei 2005 werd het naambord van het Klaas de Witpad onthult.