Verslag Buurtvuur 08-01-2023

In de wijken De Hunze / Van Starkenborgh werd zondag een buurtvuur gehouden.
Het evenement trok ruim vijftig bewoners. Chris van Malkenhorst van de bewonersorganisatie is trots.

Hoi Chris! Jullie zijn het nieuwe jaar begonnen met een buurtvuur…
“Dat klopt. In onze wijk zijn verschillende commissies actief. Eén van die commissies is de commissie buurtvuur. Zij organiseren vier keer in het jaar een buurtvuur met de intentie om mensen uit de wijk samen te brengen. Dit keer hadden we zo’n vuur gepland in de kerstvakantie. Het idee daarachter is dat je in het begin van het nieuwe jaar zit, dat de kinderen nog vakantie hebben, en dat je daardoor zoveel mogelijk mensen kunt bereiken.”

Was het een succes?
“Absoluut. Met ruim vijftig belangstellenden zijn we tevreden. Het vond plaats op een terrein nabij de Berlageweg. De gemeente heeft dit voor ons aangewezen. Er was chocolademelk en glühwein. En er waren marshmallows waarbij je deze met behulp van pennen kunt verwarmen. Ik heb alleen maar blije gezichten gezien. Het organiseren van zoiets is heel goed en ook heel belangrijk. Je creëert energie, en dat leidt weer tot nieuwe ideeën waar we in onze wijk aan kunnen werken.”

Je klinkt trots …
“Dat ben ik ook. Kijk, voor de duidelijkheid. In mijn eentje vertegenwoordig ik niet de buurt. We hebben zo’n 25 mensen die zich heel erg actief inzetten om de wijk mooier en beter te maken. We hebben hen in december ook allemaal verrast met een kerstpakket, dat uit lokale producten bestond. We zijn bij de vrijwilligers thuis geweest en we hebben hen dit persoonlijk overhandigd. Ze werken heel hard om er iets moois van te maken. Dat moet beloond worden. Achteraf heb ik begrepen dat men het ook heel erg op prijs heeft gesteld dat we dit hebben gedaan.”

Een actieve wijk. Nu speelt er bij jullie in De Hunze en Van Starkenborgh ook genoeg. Ik doel bijvoorbeeld op de Gerrit Krolbrug. Heeft dat incident er ook voor gezorgd dat de wijk dichterbij elkaar is gekomen?
“Ik denk niet dat de problematiek daar voor gezorgd heeft. Het is denk ik meer hoe wij als bestuur werken. We zijn een faciliterend bestuur. Elk jaar pakken we een aantal thema’s op. Om die thema’s heen verzamelen we mensen en daar communiceren we vervolgens over. Dan moet je denken aan welzijn, veiligheid, woongenot. Het zijn thema’s die mensen raken, waar men over mee wil denken. Je kunt het hebben over hele grote thema’s, maar mensen zeggen dan al snel, in mijn wijk speelt dit. Wij vinden het belangrijk om op dat niveau te werken. En dat heeft succes.”

Kun je met een voorbeeld uitleggen hoe dat precies in elkaar steekt?
“Iedereen heeft het tegenwoordig over energie, en de kosten daarvan. In onze wijk hebben we een energieteam. Dat team probeert zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen. Behalve wijkbewoners gaat het bijvoorbeeld ook om studenten van de Hanzehogeschool. Door al die kennis en kunde die je dan letterlijk in huis haalt, kun je heel gericht werken, en kun je komen tot mooie oplossingen.”

Tot nu toe klinkt het allemaal heel positief. Is dat het ook?
“Ik denk dat we er goed voor staan. Maar er zijn ook wensen. Bijvoorbeeld dat we heel graag willen dat we een Oranje-comité in het leven roepen. Dat we rond Koningsdag een mooi feest kunnen organiseren. Op een dag als vandaag gooi je dat balletje op, en dan merk je gelijk al dat er wat interesse is. En zo zijn er meer onderwerpen die er spelen. De Gerrit Krolbrug, die je al noemde. Op dat vlak moet er nog veel gebeuren, en moet die participatie met de betrokken instanties echt beter van de grond komen.”


Bron: oogtv.nl