Wijkblad 2020-05

Dit weekend wordt het wijkblad verspreid.
Jaargang 30, Nummer 5, December 2020

 

In dit nummer:

 

Gerrit Krolbrug comité strijd door.

En verder o.a.:

  • Nieuwe praktijkhouder Hunzepraktijk: Rianne Elling.
  • Energieteam helpt vergroenen.
  • Wijkwebsite blijft groeien.
  • Concerten in De Hunzeborgh.
  • En meer…

 


 

Het volgende nummer zal op of rond 20 februari verschijnen.
Kopij graag voor 16 januari aanleveren.