Wijkblad 2020-05

Vorig weekend is het wijkblad weer bezorgd.
Jaargang 30, nummer 5, december 2020


In dit nummer:

Gerrit Krolbrugcomité strijd door.
En verder o.a.:

  • Nieuwe praktijkhouder Hunzepraktijk: Rianne Elling.
  • Energieteam helpt vergroenen.
  • Wijkwebsite blijft groeien.
  • Concerten in de Hunzeborgh.
  • En meer…

Het volgende nummer zal op of rond 20 februari verschijnen.
Kopij graag voor 16 januari aanleveren.