Wijkblad 2020-05

Afgelopen weekend is het wijkblad weer bezorgd.
Jaargang 30, Nummer 5, December 2020


In dit nummer: (klik om te openen).

Gerrit Krolbrugcomité strijd door.

En verder o.a.:

  • Nieuwe praktijkhouder Hunzepraktijk: Rianne Elling.
  • Energieteam helpt vergroenen.
  • Wijkwebsite blijft groeien.
  • Concerten in De Hunzeborgh.
  • En meer…

Het volgende nummer zal op of rond 20 februari verschijnen.
Kopij graag voor 16 januari aanleveren.