Kamer in motie: Bruggen in Groningen moeten lager

De Tweede Kamer heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) donderdagavond opgeroepen om de nieuwe bruggen over het Van Starkenborgh niet zo hoog te bouwen als Rijkswaterstaat van plan is.

 


De oproep was verwoord in een motie van SP-Kamerlid Cem Laçin die door elf van de 15 Kamerfracties is onderschreven. Alleen de steun van VVD, SGP, Krol en Forum voor Democratie bleef achterwege.

Hoewel de motie niet met algemene stemmen is aangenomen, hopen gemeente en bewonersorganisaties rond de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug in Groningen dat de minister snel gehoor geeft aan de oproep.

‘Fantastisch resultaat’

,,Een fantastisch resultaat. Het is nu duidelijk dat ook de Kamer twee lagere, beweegbare bruggen wil’’, zegt Maria Hintzbergen van de bewonersorganisaties rond de Gerrit Krolbrug. Ze keek live met de Kamer.

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Groningen gaat er nu vanuit dat vervanging van de bruggen een paar stappen teruggaat in het proces. ,,Ik ben blij dat het zo loopt. Je ziet dat omwonenden het verschil kunnen maken. We hebben ons samen met hen en de provincie ingespannen voor dit succes.’’

Rekenen en tekenen
Volgens Broeksma moet Rijkswaterstaat nu voor wat betreft de Gerrit Krolbrug alsnog rekenen en tekenen aan de bewonersvariant. Die gaat uit van een ‘zo laag mogelijke’ brug, en niet een van 4,5 of 5,70 meter die Rijkswaterstaat wilde onderzoeken.’’

Of dat vertraging oplevert, durft hij niet goed te zeggen. ,,Het lijkt me niet nodig, maar dat is mijn vak niet.’’ Volgens Hintzbergen kan de bewonersvariant mee in de procedure voor de brug. ,,Dat kan zonder tijdverlies.’’

Jarenlange discussie
Over de plannen met de twee bruggen is al jaren veel te doen. Voor de Gerrit Krolbrug lag in 2016 al een nieuw plan, ondersteund door alle partijen. Voor de Paddepoelsterbrug was toen een lage variant voorzien. De nieuwbouw van die brug, ook over het Van Starkenborghkanaal, kwam in een stroomversnelling door een aanvaring in 2018. Rijkswaterstaat wilde de brug toen niet meer repareren en haalde hem stiekem helemaal weg.

Wat de minister nu precies gaat doen, is nog onduidelijk. D66-raadslid Tom Rustebiel, een van de vele lokale, regionale en landelijke politici die zich verwonderden over de gang van zaken rond de bruggen, hoopt dat Van Nieuwenhuizen de bruggen nu meteen opneemt in een mirt-verkenning, en niet eerst met een quickscan of iets dergelijks aankomt. ,,Hoe dan ook moet ze gehoor geven aan de oproep uit de regio.’’

 


Bron: dvhn.nl


Zie ook: oogtv.nl
Zie ook: rtvnoord.nl
Zie ook: Twitter