Wijkblad 2021-01

Vorig weekend is het wijkblad weer bezorgd.
Jaargang 31,  nummer 1, februari 2021


In dit nummer:

Gerrit Krolbrugcomité boekt een belangrijk succes.
En verder o.a.:

  • Kunst in de Hunzepraktijk.
  • Kruiden in je eigen tuin.
  • En meer…

 

Het volgende nummer zal op of rond 24 april verschijnen.
Kopij graag voor 27 maart aanleveren.