Wijkblad 2021-01

Afgelopen weekend is het wijkblad weer bezorgd.
Jaargang 31, Nummer 1, Februari 2021


In dit nummer: (klik om te openen).

Gerrit Krolbrugcomité boekt een belangrijk succes.

En verder o.a.:

  • Kunst in de Hunzepraktijk.
  • Kruiden in je eigen tuin.
  • En meer…

Het volgende nummer zal op of rond 24 april verschijnen.
Kopij graag voor 27 maart aanleveren.