Wijkblad 2022-02

Vorig weekend is het wijkblad weer bezorgd.
Jaargang 32, nummer 2, april 2022


In dit nummer:

Actie voor Oekraïne.
En verder o.a.:

  • Krakers in de wijk.
  • Koor Goed Gestemd.
  • Veel culturele activiteiten.
  • En meer…

Het volgende nummer zal op of rond 9 juli verschijnen.
Kopij graag voor 11 juni aanleveren.