Wijkblad 2022-05

Vorig weekend is het wijkblad weer bezorgd.
Jaargang 32, nummer 5, december 2022


In dit nummer:

Klussen in de wijk.
En verder o.a.:

  • Op bezoek bij Sinterklaas.
  • Energie.
  • Gerrit Krolbrug.
  • Douwe Draaisma.
  • En meer…

Het volgende nummer zal op of rond 18 februari verschijnen.
Kopij graag voor 17 januari aanleveren.