Wijkblad 2023-01

Vorig weekend is het wijkblad weer bezorgd.
Jaargang 33, nummer 1, februari 2023


In dit nummer:

Appel de kennis.
En verder o.a.:

  • Fotokunst in de Hunzeborgh.
  • Hunzeborgh Grasfestival.
  • Waar blijft de tijd?
  • En meer…

Het volgende nummer zal op of rond 22 april verschijnen.
Kopij graag voor 22 maart aanleveren.